Korporacyjna
odpowiedzialność

Globalny zasięg, lokalny wpływ

Odpowiedzialność wobec naszych ludzi, społeczeństwa i środowiska jest fundamentem działalności Majorel. Zwłaszcza, że nasze działania mają bezpośredni wpływ na życie ponad 82 000 członków zespołu w 45 krajach oraz wielu milionów klientów naszych klientów – ponieważ dostarczamy niesamowite doświadczenia klientom każdego dnia (CX).

Wszystko to zostało ujęte w naszym “glokalnym” podejściu do CR, które ma na celu połączenie spójnego globalnego podejścia z lokalnym działaniem.

Każdy w Majorel jest upoważniony do przyczyniania się do realizacji naszej wizji CR, co zostało formalnie odzwierciedlone w naszym Kodeksie Postępowania. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą przestrzegać standardów, które są w nim określone, a od naszych dostawców wymagamy takich samych standardów, jakich oczekujemy od siebie.

Nasza strategia CR

Podejmowanie odpowiedzialności jest podstawową zasadą przedsiębiorczej kultury korporacyjnej Majorel – zarówno w odniesieniu do członków naszego zespołu, klientów, społeczeństwa, gospodarki, jak i środowiska.

Dlatego też strategia biznesowa Majorel obejmuje zarządzanie CR, które łączy cele handlowe z problemami społecznymi i środowiskowymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Przejawia się to w naszym pięciofilarowym podejściu do CR, zbudowanym na fundamencie zarządzania, zgodności i kontroli. Stawiamy na systematyczne podejście i skuteczne narzędzia do zarządzania naszymi działaniami w zakresie CR – zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Diversity, Equity & Inclusion

Niezwykła różnorodność firmy Majorel sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Właśnie ona odgrywa kluczową rolę w naszym sukcesie jako globalnej firmy CX. Jest to wyjątkowa siła, którą chronimy i pielęgnujemy. Cały czas ciężko pracujemy nad stworzeniem odpowiednich warunków, które promują i celebrują DE&I poprzez ogólnoświatową sieć lokalnych ambasadorów.

Wiemy też, że nasza różnorodność sprawia, że jesteśmy bardziej konkurencyjni i lepiej możemy się rozwijać jako firma, jako #OneTeam.

Środowisko i lokalne społeczności

Wszystkie firmy mają wpływ na środowisko naturalne, dlatego ważne jest, aby chronić zasoby naturalne poprzez lokalne inicjatywy – takie jak recykling i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Jesteśmy również odpowiedzialni za społeczności lokalne, w których działamy, a także ogólnie za nasze społeczeństwo – na przykład poprzez angażowanie się w programy edukacyjne, czy też wspieranie organizacji charytatywnych i dobrych celów.

Prawa pracownicze i uczciwe warunki pracy

Poszanowanie i zapewnienie praw naszych ludzi, przy jednoczesnym przestrzeganiu lokalnych środowisk prawnych, jest naturalną podstawą naszego podejścia do zarządzania ludźmi.

Działamy w oparciu o wspólne wartości – takie jak godność, sprawiedliwość, równość, szacunek i niezależność. Uczciwe warunki pracy obejmują aspekty fizyczne i prawa każdego człowieka.

Dobre samopoczucie i odporność na stres

samopoczucie i poprawić ich odporność. Zapewniamy środowisko, które tworzy poczucie przynależności – miejsce, w którym nasi ludzie czują się bezpiecznie i są częścią rodziny.

Razem tworzymy sieć wsparcia, na której każdy może polegać. Oczywiście stworzyliśmy specjalne struktury wsparcia dla członków naszego zespołu w ich szczególnie wymagających rolach w Content Services, Trust & Safety, ponieważ to dzięki nim Internet może być bezpieczniejszym miejscem.

Obywatelstwo korporacyjne

Nasza praca ma wymierny i pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo. Jesteśmy kluczowym nabywcą lokalnych produktów i usług, a wiele z dostarczanych przez nas usług CX jest niezbędnych w codziennym życiu milionów obywateli na całym świecie – zwłaszcza w czasie trwającej pandemii.

Dlatego też ciągły sukces ekonomiczny Majorel oraz ekspansja geograficzna wywierają pozytywny wpływ społeczny, jednocześnie zapewniając wartość dla naszych akcjonariuszy.

Raport Odpowiedzialności Biznesu na rok 2021

Raport określa kompleksową strategię CR firmy Majorel i wykazuje bogactwo dedykowanych inicjatyw podjętych w 2021 roku w celu sprostania wyzwaniom i zapewnienia, że firma pozostanie na ścieżce odpowiedzialnego wzrostu.

W raporcie wyszczególniono również globalny plan działań Majorel na przyszłość, zainspirowany Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym zdefiniowane wskaźniki KPI opracowane w celu spełnienia oczekiwań CR w każdym z jej regionów geograficznych oraz ilościowe wskaźniki KPI do monitorowania sukcesu w skali globalnej.

Zobacz więcej w naszym Raporcie Odpowiedzialności Biznesu 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Majorel Polska Sp. z o.o. za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

W tym miejscu można zapoznać się z dokumentem.

Tematy CR na naszych kanałach social media

  Działamy globalnie aby być blisko Ciebie

  Działamy globalnie

  500+

  KLIENTÓW

  45

  KRAJÓW

  70

  JĘZYKÓW

  82000+

  PRACOWNIKÓW

  Wierzymy w innowacje. Oto najnowsze z nich

  Majorel wyróżniony za zróżnicowany geograficznie obszar działania i najnowocześniejsze technologie

  Luksemburg, 16 marca 2022 r.: Majorel Group Luxembourg S.A. (“Majorel”, “Spółka”), wiodący globalny dostawca kompleksowych rozwiązań następnej generacji w zakresie customer experience (CX) dla wiodących marek cyfrowych i wertykalnych, ma przyjemność poinformować, że Frost & Sullivan, międzynarodowa firma badawcza i konsultingowa, oceniła Majorel jako jednego z trzech najlepszych…

  Czytaj więcej

  Wierzymy w media społecznościowe. I uwielbiamy się z Tobą łączyć

   Mówimy w twoim języku. Porozmawiajmy